Stichting Perfect Fungi Europe - P.O. Box 416 - 6700 AK - Wageningen - The Netherlands

Hoofdstuk 6: OOGSTEN EN CONSERVEREN VAN PADDESTOELEN

Psilocybe [Stropharia] cubensis moet zo geplukt en bewaard
worden dat de werkzame stof niet oxydeert. Het bederf wordt
veroorzaakt door zuurstof, wordt op gang gehouden door
bepaalde eiwitten (enzymen) en verloopt het snelst bij hoge
temperaturen. Water vergemakkelijkt deze reactie.
    Oxydatie vermindert de psycho-activiteit van deze
paddestoelen. De oxydatieproducten kunnen bijwerkingen als
hoofdpijn, een minder heldere trip en een mat gevoel gedurende
de dag erna veroorzaken.


6.1. Het plukmoment
Gedurende de groei van het mycelium en de paddestoelen is
psilocybine in wisselende hoeveelheden aanwezig. Het
leeuwendeel kan worden aangetroffen in de knoppen en jonge
paddestoelen - met name in de opperhuid, aan de hoedrand en
op de lamellen ervan. In volwassen paddestoelen kan het
gehalte in enkele uren tijd dramatisch dalen. Als de hoeden
open gaan kan er al eenvijfde deel zijn verdwenen. Op het
moment van sporulatie is de potentie tot vrijwel nul gedaald.
Paddestoelen van topkwaliteit zijn geoogst als de hoed nog
rond is, liefst op het moment dat beschermende vliesje tussen
de hoed en de steel juist is gescheurd.

6.2. Oogsten

6.2.1. Benodigd
1.   droge handen;
2.   een scalpel of scherp mesje;
3.   een naald.

6.2.2. Methode
Pluk de paddestoelen met droge handen. Zijn je handen niet
droog genoeg, smeer ze dan in met een beetje meel. Duw of
breek de paddestoelen met een draaiende beweging van het
cakeje af; gebruik voor kleine paddestoeltjes en sclerotia een
naald. Als je te maken hebt met een groep paddestoelen die aan
elkaar vast zitten en niet tegelijk oogstrijp zijn, dan kun je
ze afzonderlijk met behulp van een scalpel oogsten.

6.3. Blauwreactie als indicator
Psilocybine (4-fosforyl-oxy-N,N-dimethyltryptamine) is de
voornaamste alkaloide in Psilocybe [Stropharia] cubensis. Het
is verwant aan het hersenhormoon serotonine
(5-hydroxy-tryptamine) en de eerst ontdekte tryptamine met een
fosfaatgroep. Deze groep voorkomt dat het psilocybine-molecuul
door andere chemische stoffen wordt aangetast.
    Nog voor de eigenlijke oxydatie wordt het molecuul
(ondermeer door het enzym catalase) van de fosfaatgroep
ontdaan en verandert daardoor in psilocine
(4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine). Deze afbraak vindt ook in
het menselijk lichaam plaats.
    Psilocine is de eigenlijke psycho-actieve stof. Het is
per gewicht veertig procent potenter dan psilocybine, maar kan
veel gemakkelijker worden geoxideerd. In de paddestoel wordt
deze reactie in gang gezet door het enzym cytochroom. Wat
overblijft is een blauw pigment, waarschijnlijk een quinone.
    De verkleuring is het best zichtbaar in paddestoelen die
direct na het plukken bevroren en vervolgens ontdooid zijn.
Deze techniek is bruikbaar om de verdeling van psilocybine in
de paddestoelen zichtbaar te maken: hoe dieper het blauw, des
te hoger het psilocybinegehalte is geweest.
    De reactie is zeer intens en verraadt zelfs de miniemste
oxydatie. De blauwverkleuring is derhalve erg geschikt als
indicator van aantasting van de potentie van de paddestoelen.

6.4. Anti-oxydatie bad
Verkleuring kan je tegengaan en zelfs ongedaan maken door
paddestoelen onder te dompelen in een anti-oxyderend mengsel.
Dit kan van nut zijn als je bij het plukken in de stelen hebt
geknepen, de paddestoelen hebt laten vallen of anderszins
beschadigt. Dompelen is eveneens nuttig als voorbehandeling
bij een nauwkeurig onderzoek naar de scheikundige
samenstelling van de paddestoelen. Gedompelde paddestoelen
kunnen langer worden bewaard dan onbehandelde.
  Het nadeel van een stopbad is dat er waarschijnlijk ook
stoffen worden beschermd die beter wel kunnen worden
afgebroken. De auteur C.B. Gold rapporteert meer gevallen van
winderigheid, darmkrampen en misselijkheid van gedompelde
paddestoelen dan van onbehandelde.

6.4.1. Benodigd
1.   water;
2.   ascorbinezuur (vitamine-C);
3.   d-glucose (dextrose of druivensuiker).

6.4.2. Methode
Dompel de paddestoelen direct na het plukken gedurende twee
minuten geheel onder in een vers aangemaakt mengsel van een
gram vitamine C, een gram druivensuiker en 15 milliliter
citroensap per liter water. Laat de paddestoelen daarna meteen
uitlekken.

6.5. Verse paddestoelen
Sjamanen (traditionele onderzoeker-dokter-priesters) eten de
paddestoelen doorgaans rauw. Rauwe paddestoelen zijn het meest
potent, maar kunnen misselijkehid veroorzaken en zijn zeer
gevoelig voor bederf. Je kunt ze in de koelkast enkele dagen
goed houden. Doe ze bij voorkeur in een papieren zak - verse
paddestoelen bederven des te sneller als ze luchtdicht zijn
verpakt. Verdeel ze vantevoren in afzonderlijke porties. De
potentie van gedeeltelijk droge paddestoelen kan niet
ingeschat worden aan de hand van hun gewicht!
    De verse paddestoelen kunnen ook voor langere tijd in een
anti-oxyderend mengsel bewaard worden. Om bederf te voorkomen
kun je de de suiker en het citroensap beter eerst koken en
laten afkoelen. De vitamine-C niet, want dat valt bij hoge
temperaturen uiteen. Houd er bovendien rekening mee dat de
werkzame stoffen in de vloeistof terecht komen naarmate er
meer cellen van de paddestoelen lek raken. Er zijn geen
gegevens beschikbaar over de maximale bewaartijd van op deze
wijze ingeblikte verse paddestoelen.

6.6. Drogen
De beste methode om paddestoelen lang te bewaren is drogen.
Teneinde het verval van de psycho-actieve stoffen zo veel
mogelijk te voorkomen mogen de paddestoelen nooit bij
temperaturen boven de dertig graden worden gedroogd.

6.6.1. Drogen en de wet
Op 18 november 1997 heeft de Hoge Raad het met een foehn drogen
van Psilocybe [Stropharia] cubensis en
Panaeolus [Copelandia] cyanescens als een verboden
bewerking aangemerkt. Volgens het
arrest zijn kweek en distributie toegestaan, maar staat met
een foehn drogen van 'paddo's' (=psiloc(yb)ine bevattende
paddestoelen) gelijk aan het vervaardigen van een harddrug
preparaat.
    De reikwijdte van dit arrest is vooralsnog onbekend. Niemand
weet hoe (il)legaal onbewerkte, natuurlijk gedroogde paddestoelen
zijn. Het woord 'gedroogd' is niet gedefinieerd in termen als een
bepaald vochtpercentage of het al dan niet in leven zijn van de
cellen van het organisme. Zeker is alleen dat het als illegaal
beschouwen van watervrije maar 'harddrugs' bevattende paddestoelen
enorme consequenties kan hebben. De weideplant raaigras of Lolium
perenne
bevat bijvoorbeeld sporen morfine. Wie in het bezit is van
gedroogd gras (hooi) kan zo theoretisch in aanmerking komen voor
een gevangenisstraf van acht jaar. Hetzelfde is het geval met
handelaren in de zaden van de Klimmende Blauwe Winde of
Ipomoea violacea, waaronder tuincentra en zelfs
supermarkten. De zaden kunnen direct worden geconsumeerd en bevatten
entheogene doses ergine, een verboden grondstof voor LSD
die ook bekend is onder de afkortingen LA-111 en LSA (zie ook
http://www.lycaeum.org/drugs/plants/lsa/)
.
Hoe dan ook, in Nederland is het niet verboden om wat voor
consumptiemiddel dan ook te gebruiken. Ook als het middel
verboden is. Nog nooit is een consument aangeklaagd voor het 'prepareren'
van een direct te gebruiken verboden middel. Er kan veilig vanuitgegaan worden
dat alleen degenen die gedroogde paddestoelen distribueren gevaar
lopen. Zelfkwekende gebruikers vallen buiten de belangstelling van zelfs
de strengste Officier van Justitie.

6.6.2. Benodigd
1.   een gloeilamp van circa 40 watt (liefst aangesloten op
      een dimmer);
2.   een kleine thermometer;
3.   een t-shirt;
4.   een kartonnen doos;
5.   spelden.

6.6.3. Methode
1.   Knip enkele grote gaten in de zijkanten van de doos;
2.   zet de gloeilamp er in;
3.   span het t-shirt over de opening van de doos en prik het
     vast met de spelden;
4.   leg de thermometer op het shirt en doe de lamp aan;
5.   zorg ervoor dat de temperatuur niet boven de 35 graden
     Celcius komt;
6.   leg de verse paddestoelen op het shirt;
7.   wacht tot de stelen iets gerimpeld zijn;
8.   snijd nu de voetjes, met daarop enkele
     vermiculietkorrels, er met een scherp mesje af;
9.   droog de paddestoelen tot je er geen deuk meer in kunt
     knijpen. Afhankelijk van de luchtvochtigheid kan dat
     minder dan een halve tot twee dagen duren

6.6.4. Drogen onder vacuuem
De meest efficiente droogtechnieken worden onder vacuuem
toegepast. De oogst is zo doorgaans binnen 24 uur klaar.
Vacuuem-gedroogde paddestoelen zijn dubbel zo compact als bij
normale luchtdruk gedroogde. De afwezigheid van zuurstof
tijdens het drogen voorkomt dat de psycho-actieve componenten
worden aangetast. De aanschaf van een goede vacuuempomp kost
evenwel enkele honderden guldens.

6.6.5. Vriesdrogen
Paddestoelen kunnen ook bij temperaturen onder het vriespunt
worden gedroogd. Hierbij worden ze bevroren, waarna het ijs
wordt gesublimeerd (verdampt zonder te smelten) en de
waterdamp afgevoerd. Gevriesdroogde paddestoelen
verschrompelen nauwelijks en blijven bros. Dit vergemakkelijkt
microscopisch onderzoek. Vriesdrogen gaat op bijna dezelfde
manier als bij hogere temperaturen.
    De verschillen zijn dat de paddestoelen direct na het
oogsten eerst gewogen worden. De paddestoelen worden
vervolgens te drogen gelegd tot ze een tiende deel van hun
oogstgewicht verloren hebben. De hoeden glimmen op dat moment
vaak, maar schrompelen nog net niet.
    Als het zo ver is worden de paddestoelen in een als in
paragraaf 6.7.2. beschreven diepvriesbakje bij twintig graden
Celcius onder nul bewaard tot ze slechts een tiende deel van
hun oogstgewicht over hebben. Dat duurt ongeveer een maand.
Vriesdrogen verhoogt de poreusheid, waardoor de psycho-actieve
bestanddelen in aanwezigheid van zuurstof (en zeker bij
kamertemperatuur) sneller oxyderen.

6.7. Bewaren.
Kurkdroge paddestoelen onttrekken water uit de lucht. Dit
vocht tast de entheogene stoffen aan. Temperatuur heeft een
soorgelijk effect: in gedroogde en bij kamertemperatuur
opgeslagen Psilocybe [Stropharia] cubensis kan na een jaar
geen psilocybine of psilocine meer worden aangetoond.
Paddestoelen kunnen daarom het best zo droog, koud en donker
mogelijk bewaard worden, indien mogelijk in een zuurstofvrije
omgeving (vacuuem verpakt).

6.7.1. Benodigd
1.   Paddestoelen;
2.   een luchtdicht afsluitbaar diepvriesbakje;
3.   vochtabsorberende korrels. Om preparaten droog te houden
     wordt in laboratoria veelvuldig gebruik gemaakt van
     silicagel (siliciumdioxyde, het voornaamste bestanddeel
     van zand). Veel goedkoper is chloorkalk. Het is bij
     doe-het-zelf winkels te koop onder de merknaam Bison
     Vochtvreter;
4.   toiletpapier.

6.7.2. Methode
1.   Haal het deksel van het bakje en vul het met een laag van
     circa een centimeter kurkdroge absorbtiekorrels. Met
     water verzadigde absorbtiekorrels kun je opnieuw
     gebruiken als je ze in een pan of oven bakt en eventueel
     met een hamer tot gruis slaat;
2.   leg een paar velletjes toiletpapier op de korrels;
3.   leg de paddestoelen daar bovenop en sluit het deksel
     stevig. Zolang de paddestoelen bevroren blijven, zal de
     chemische samenstelling nauwelijks veranderen;


Terug naar de Kweekhandleiding
Door naar het volgende hoofdstuk

Stichting Perfect Fungi Europe (PFE)
Postbus 416
6700 AK Wageningen
Nederland
E-mail: info@pfe.antenna.nl

Ondermeer om papier te sparen correspondeert PFE bij voorkeur
per email. Aan bovenstaand adres gerichte post wordt alleen
beantwoord als er een aan de afzender geadresseerde en
voldoende gefrankeerde envelop is ingesloten.
Alles van deze pagina mag, mits onverkort en met bronvermelding,
worden overgenomen. De informatie op deze pagina kan echter op ieder
moment worden gewijzigd.
Copyright © 1997. Perfect Fungi Europe, P.O. Box 416, 6700 AK, Wageningen, The Netherlands.